×

WELCOME TO PHUC KHANH GROUP!

CMSoft

Giới thiệu về CMSoft

Cheonmyung Soft Co., Ltd. là công ty chuyên về các giải pháp kiểm soát nội bộ , phát triển các giải pháp liên quan đến kiểm soát nội bộ như hệ thống kiểm toán và quản lý rủi ro, hệ thống quản lý tuân thủ, hệ thống phòng ngừa giao dịch tài chính bất thường, đồng thời cung cấp các dịch vụ tư vấn và xây dựng liên quan Chúng tôi thu thập và phân tích thông tin phân tán của hệ thống thông tin để sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin đó trong hoạt động kinh doanh của khách hàng, đồng thời cung cấp thông tin thông minh có thể dự đoán và ngăn ngừa tai nạn.

Cheonmyung Soft Co., Ltd. sẽ góp phần hiện thực hóa giá trị tốt nhất thông qua hoạt động kinh doanh. Trong môi trường CNTT đang thay đổi nhanh chóng với triết lý quản lý là tạo giá trị, tạo niềm tin và tạo tương lai, chúng tôi không chỉ cung cấp giá trị để tăng khả năng cạnh tranh của khách hàng thông qua nghiên cứu và phát triển liên tục, mà còn đóng góp vào sự phát triển xã hội thông qua hạnh phúc của nhân viên.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: