×

WELCOME TO PHUC KHANH GROUP!

S&P Marine

Giới thiệu chung

S & P Marine đã được thành lập vào năm 2002 với tư cách là đối tác chuyển tiếp của Samsung Công nghiệp nặng và công ty vận tải ven biển tại Hàn Quốc.S & P Marine  đã đáp ứng nhu cầu của khách hàng về một tàu phù hợp để vận chuyển hàng hóa nặng, Công ty công nghiệp nặng Samsung là đối tác nổi bật trong sự phát triển của ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc. Hơn nữa, S & P Marine sẽ mở rộng khu vực dịch vụ đến Đông Nam Á bằng xà lan Ro-Ro loại sàn phẳng, tàu kéo đại dương và tàu tự hành là đội tàu tốt nhất để vận chuyển hàng hóa hạng nặng. Để nâng cao hiệu quả vận chuyển thông qua việc cung cấp giao hàng ổn định và ổn định, S & P Marine sẽ phát triển các hệ thống khác nhau có thể cung cấp dịch vụ biển cho khách hàng

Lịch sử hình thành

2002.12 Thành lập công ty

2004.08 Dịch vụ vận chuyển ven biển bắt đầu

2006.08 Dịch vụ vận chuyển ra nước ngoài

2006.12 Chuyển đổi thành Công ty TNHH S & P Marine

2007.12 Xây dựng sà lan TJAEWONL2000

2008.06 Tàu kéo được đóng JAEWON 2

2008.09 Giấy phép vận chuyển ở nước ngoài

2008.11 Tàu sân bay hạng nặng được xây dựng r JAEWON REGINA

2008.12 Xây dựng sà lan TJAEWON 12001

2009.04 Đăng ký làm Thành viên của KSA

2009.04 Tàu kéo được đóng JAEWON 3

2009.11 Chuyển văn phòng đến Geoje

2010.11 Tàu kéo được đóng JAEWON 5

2010.12 Thành lập công ty con

2011.08 Công ty TNHH Shinyoung Marine

Quan hệ hợp tác với PHÚC KHANH GROUP

Ở khu vực Đông Nam Á nói chung hay tại Việt Nam nói riêng Phúc Khanh là đối tác độc quyền của S & P Marine

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: