×

WELCOME TO PHUC KHANH GROUP!

Olive tree

OliveTree Global là một công ty theo đuổi truyền thông, giá trị và hòa bình của con người trên thế giới với mục tiêu thúc đẩy ngành công nghiệp toàn cầu và trở thành một công ty toàn cầu thông qua văn hóa và thể thao.
OliveTree Global đang tạo ra ngành công nghiệp thể thao và văn hóa sáng tạo và sáng tạo nhất trên thế giới, dưới màu sắc của OliveTree Global.
Con người và văn hóa có thể giao tiếp với nhau trong thời đại toàn cầu và trở thành người dẫn đầu trong các lĩnh vực giải trí, cơ quan thể thao, câu lạc bộ thể thao, thương hiệu thể thao và tiếp thị quảng cáo trên toàn thế giới, cũng như con người, hạnh phúc, hòa bình và hơn thế nữa. Tôi muốn phát triển một công việc kinh doanh.

OliveTree Global là công ty hàng đầu kết nối hòa bình của con người với các đầu nối kết nối hạnh phúc và hòa bình của mọi người.

Đó là một công ty trung thực có thể đạt được toàn cầu hóa và toàn cầu hóa xuyên biên giới thông qua Làn sóng Hàn Quốc, các công ty chuyên biệt khác biệt và có năng lực trong từng lĩnh vực, các công ty tập trung vào 'khách hàng' và Văn hóa 'chia sẻ', cùng có lợi, chúng tôi sẽ tạo ra một công ty được tôn trọng thông qua quản lý bền vững.

OliveTree Global bao gồm các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau như giải trí, đại lý thể thao, câu lạc bộ thể thao, tiếp thị quảng cáo và thương hiệu thể thao. Chúng tôi sẽ cố gắng trở thành một công ty đi ra thế giới với một hệ thống toàn diện mà mọi người và văn hóa giao tiếp với nhau.

Chúng tôi không phải là tôi! KHÔNG không thay thế! 

 

 


 

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: