×

WELCOME TO PHUC KHANH GROUP!

ĐÀ NẴNG: ĐẦU TƯ 2.000 TỶ ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Thông tin này vừa được UBND TPHCM công bố tại tại hội thảo công bố đề án “Xây dựng thành phố thông minh”.

 

Theo đó, đề án nhằm xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành Thành phố thông minh thông qua việc ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) của cuộc Cách mạng 4.0 vào tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, tạo công cụ, phương tiện và động lực mới phục vụ cho năng lực quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, khai thác tối đa nguồn tài nguyên, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, cung cấp nhiều dịch vụ, tiện ích, môi trường sống tốt cho người dân và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình xây dựng TPTM, góp phần đạt được mục tiêu "Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố cấp quốc gia, hiện đại, năng động, sáng tạo, thông minh, phát triển theo hướng kinh tế trí thức; là trung tâm khởi nghiệp - đổi mới - sáng tạo có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển vùng, là trung tâm kinh tế đóng vai trò động lực tăng trưởng và phát triển của vùng duyên hải miền Trung - Tây nguyên" theo Nghị quyết 43/NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để thực hiện đề án "Thành phố thông minh", thành phố Đà Nẵng tập trung vào 6 trụ cột và 16 lĩnh vực ưu tiên.Tổng nguồn vốn đầu tư cho đề án trên 2.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu được đầu tư từ nguồn xã hội hóa, hợp tác đầu tư công tư.

TP Đà Nẵng sẽ đề xuất với các bộ, ngành Trung ương có cơ chế liên quan đến hình thức đầu tư như: hợp tác công - tư, có cơ chế để kết hợp 3 nhà (nhà đầu tư, nhà giải pháp và Nhà nước); tính mức thuế dịch vụ CNTT-TT phù hợp… 

Việc xây dựng TPTM ở Đà Nẵng cũng dựa vào sự hợp tác phát triển, "đi tắt, đón đầu" khi tiếp cận các ứng dụng CNTT trong Mạng lưới TPTM khu vực ASEAN thông qua các quỹ đầu tư quốc tế và khu vực.

Về nội lực, thành phố khuyến khích cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp tham gia khởi nghiệp trong lĩnh vực ứng dụng CNTT, cung cấp lẫn khai thác và cung cấp các dịch vụ về TPTM. Ngoài ra, thành phố cũng đề xuất, kiến nghị bộ, ngành Trung ương giải quyết các vướng mắc về chính sách xã hội hóa trong hợp tác đầu tư công-tư (PPP), chính sách chia sẻ dữ liệu CNTT, các bộ quy chuẩn thông tin hay quy chế quản lý sử dụng tài nguyên CNTT.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế

Biên Tập     11/04/2019
Gửi ý kiến của bạn cho chúng tôi
popup

Số lượng:

Tổng tiền: